არასამთავრობო ორგანიზაციის „მშობლები განათლებისთვის“ ორგანიზებით მოსწავლეთა მშობლები ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმს ეწვივნენ და აქტიურ მოქალაქეობაზე სამუშაო შეხვედრა იმ სახლში გამართეს, სადაც ილია ცხოვრობდა, ამასთანავე, გაზეთ „ივერიის“ რედაქცია და სტამბა იყო განთავსებული.
მოწვეულმა სპეციალისტებმა მშობლებს გააცნეს სასკოლო საჭიროებებისთვის თანხის შეგროვების თანამედროვე მეთოდები და პროტესტის გამოხატვის არაძალადობრივი ტაქტიკები.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისტორიული სახლის ძველთბილისურ ეზოში სამომავლო ნაბიჯების განხილვა შედგა, მონაწილე მშობლები კი სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ.
მუზეუმში სტუმრობა პროექტის “მშობლების ორგანიზებული ჩართულობა სკოლაში“ ფარგლებში შედგა, რომელიც USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის (USAID Civil Society Engagement Program) მხარდაჭერით მიმდინარებს.