თვე: დეკემბერი 2018

“მშობლები განათლებისთვის” “მშობელთა სკოლას” იწყებს

ორგანიზაცია “მშობლები განათლებისთვის“ საგანგებოდ სკოლის მოსწავლეთა მშობლებისთვის ტრენინგებს იწყებს, რომელთა გავლის შედეგად მიღებული ინფორმაცია და ახალი უნარ-ჩვევები მშობლებს შვილის სწავლისა და აღზრდის საკითხებში, სკოლასთან ურთიერთობაში და სასკოლო პერიოდისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა გამოწვევის დაძლევაში დაეხმარება. ტრენინგის მონაწილეები გაივლიან შემდეგ საკითხებს: ძალადობა, ბულინგი და სტრესი სკოლაში; რა უფლებებს ანიჭებს სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს კანონი; სკოლისა და მოსწავლის მშობლის ეფექტური დეტალურად…

+