ორგანიზაციის სტრუქტურა

მეგი კავთუაშვილი

ორგანიზაციის დამფუძნებელი, გამგეობის თავმჯდომარე

მანანა ჯინჭარაძე

ორგანიზაციის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი

თაია მახარაშვილი

ორგანიზაციის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი

თამარ ილურიძე

ორგანიზაციის დამფუძნებელი

თეა ცხვირავაშვილი

ორგანიზაციის დამფუძნებელი

ლევან ალაფიშვილი

ორგანიზაციის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი